Terje Næss Eiendomstaksering as


Forhåndstakst

Rapporten er i prinsippet en normal verditakst, men den gjelder en ikke oppført bygning eller en ikke oppført del av en bygning.


Vurderingene blir de samme som for verditaksten men arealene beregnes på grunnlag av tegningene og beskrivelsen lages etter anbudsdokumentene eller andre framlagte beskrivelser