Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart


Terje Næss Eiendomstaksering as


Forhåndstakst

Rapporten er i prinsippet en normal verditakst, men den gjelder en ikke oppført bygning eller en ikke oppført del av en bygning.


Vurderingene blir de samme som for verditaksten men arealene beregnes på grunnlag av tegningene og beskrivelsen lages etter anbudsdokumentene eller andre framlagte beskrivelser