Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart


Terje Næss Eiendomstaksering as


Ønsker du banklån eller

refinansiering til et gunstigere lån?

Verditakst utarbeides på grunnlag av takstmannens befaring og oppmåling av boligen.

Rapporten inneholder en teknisk beskrivelse av boligen sammen med arealene som er beregnet på grunnlag av oppmålingen. Rapporten vil inneholde en enkel beskrivelse av vedlikeholdet av boligen, dog uten at det er gjort grundige undersøkelse av den tekniske tilstanden.


Verdien beregnes etter vurdering av beliggenhet med en vurdering av utsikt, sol, kommunikasjon, butikker, barneskole og lignende. Det er verdt å merke seg at grundig teknisk analyse av boligen gjøres ved utarbeidelse av Tilstandsrapport og Boligsalgsrapport.

Refinansiering er sannsynligvis en av de enkleste måter å spare penger på! En forutsetning er som regel at du har en fersk takst - maksimalt 6 måneder gammel.


Høyere boligverdi gir lavere rente. Verdien på boliger har økt mye de siste årene så verdiøkningen gir deg gode muligheter for lavere rente. Ved å ta en ny verditakst på boligen vil den økte verdien kunne gi deg lavere rente.


Boligsalgsrapport:

Boligsalgsrapporten er utarbeidet av takstbransjen i fellesskap og er basert på norsk standard .

Sertifiserte boligtakstmenn i Norges Takseringsforbund (NTF) er profesjonelle fagfolk godt kvalifisert til å utføre denne typen oppdrag. Norges Takseringsforbund er landets største og eldste organisasjon for takstforetak og takstmenn. NTF stiller de strengeste kravene til utdanning, etterutdanning og kompetanse. Det sikrer takstfolk med en solid faglig bakgrunn og en tyngde som gir kundene trygghet for en objektiv og grundig takst.